Hỗ Trợ Online

Thầy Hà Chính
0989.832.314
Thầy Hà
0937.870.914
Thầy Chinh
0968.010.614

Lượt truy cập

Đang truy cập
1
Hôm nay
40
Tháng hiện tại
266
Tổng truy cập
417204

Cẩm nang Âm Nhạc

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG GIÁ 14 TRỆU 99%

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG GIÁ 14 TRỆU 99%

 BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 15 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG GIÁ 14 TRỆU 99%, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 14 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 13 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 12 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 11 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 10 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 9 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 8 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 7 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 6 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 CŨ, PSR-SX700 ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐÀN ĐẸP 99% GIÁ 5 TRIỆU.

Xem tiếp

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 23 TRIỆU

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 23 TRIỆU

 BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 23 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 22 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 21 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 20 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 19 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 18 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 17 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 16 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 15 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 14 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 13 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 12 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 11 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 10 TRIỆU...

Xem tiếp

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 24 TRIỆU

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 24 TRIỆU

 BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 24 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 23 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 22 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 21TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 20 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 19 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 18 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 17 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 16 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 15 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 14 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 13 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 12 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 11 TRIỆU, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐẸP 99% GIÁ 10 TRIỆU  

Xem tiếp

BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

 BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT TPHCM - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG UY TÍN NHẤT - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI NGUYÊN THÙNG CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI 100% NGUYÊN THÙNG CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI NGUYÊN THÙNG HÀNG CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN YAMAHA PSR-SX700 ĐÀN MỚI CHÍNH HÃNG GIÁ THẤP NHẤT TPHCM - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

Xem tiếp

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

 BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG, GIÁ BÁN RẺ NHẤT TPHCM / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG, PSR SX700 ĐÀN MỚI TRONG THÙNG  / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI 100% CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, CỬA HÀNG BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG / CÔNG TY NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG, CAM KẾT GIÁ BÁN CẠNH TRANH NHẤT VIỆT NAM / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG, CAM KẾT GIÁ BÁN RẺ NHẤT VIỆT NAM / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG, CAM KẾT GIÁ BÁN CANH TRANH NHẤT TPHCM / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX700 MỚI CHÍNH HÃNG, CAM KẾT GIÁ BÁN RẺ NHẤT TPHCM / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ.

Xem tiếp

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

 BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG GIÁ BÁN RẺ NHẤT TPHCM - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG UY TÍN NHẤT TPHCM - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT TPHCM - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, BÁN ĐÀN YAMAHA PSR-SX900 MỚI CHÍNH HÃNG, CAM KẾT BÁN GIÁ RẺ NHẤT TPHCM - NHẠC CỤ THIÊN PHÚ.

Xem tiếp

BÁN YAMAHA PSR SX900 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

BÁN YAMAHA PSR SX900 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ

 BÁN YAMAHA PSR SX900 MỚI CHÍNH HÃNG / NHẠC CỤ THIÊN PHÚ, TRUNG TÂM NHẠC CỤ THIÊN PHÚ BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 VỚI GIÁ CAM KẾT CẠNH TRANH NHẤT VIỆT NAM, TRUNG TÂM NHẠC CỤ THIÊN PHÚ BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 VỚI GIÁ CAM KẾT RẺ NHẤT NHẤT VIỆT NAM, TRUNG TÂM NHẠC CỤ THIÊN PHÚ BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 VỚI GIÁ RẺ NHẤT VIỆT NAM, TRUNG TÂM NHẠC CỤ THIÊN PHÚ BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 CHÍNH HÃNGVỚI GIÁ RẺ NHẤT VIỆT NAM, TRUNG TÂM NHẠC CỤ THIÊN PHÚ BÁN ĐÀN YAMAHA PSR SX900 VỚI GIÁ RẺ NHẤT TPHCM

Xem tiếp

BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA S775 MỚI VỀ, HÀNG CHÍNH HÃNG , TP.HCM

BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA S775 MỚI VỀ, HÀNG CHÍNH HÃNG , TP.HCM

  BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA S775 MỚI VỀ, HÀNG CHÍNH HÃNG Mỗi người mua đàn Organ theo từng mục đích, ngân sách, thương hiệu khác nhau. Với kinh nghiệm tư vấn và bán đàn cho nhiều khách hàng, Tân Nhạc Cụ xin liệt kê một số mức giá để anh/chị lựa chọn: Đàn Yamaha PSR-S775 mới nhất năm 2018, Yamaha PSR-S775 được trang bị đầu vào Mic hoặc kết nối cây đàn guitar và điều chỉnh các thông số phù hợp với sở thích của bạn và bắt chước âm thanh của các nghệ sĩ yêu thích của bạn hoặc tạo ra âm thanh của riêng bạn!. Đàn yamaha PSR-S775 thật chuyên nghiệp được trang bị một loạt các tính năng hiệu năng mạnh mẽ, chức năng phát lại âm thanh linh hoạt và đầu vào Mic / Guitar, làm cho nó lý tưởng cho việc sử dụng trực tiếp trên sân khấu, trong phòng thu hay ở nhà. 1460 Giọng nói, bao gồm giọng nói Super Articulation và Organ, 50 bộ trống / SFX và 480 tiếng nói của XG      

Xem tiếp

CHUYÊN BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA S975 MỚI VỀ, HÀNG CHÍNH HÃNG

CHUYÊN BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA S975 MỚI VỀ, HÀNG CHÍNH HÃNG

 ĐÀN ORGAN YAMAHA S975 CHUYÊN BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA S975 MỚI VỀ, HÀNG CHÍNH HÃNG     Đàn Organ yamaha PSR-S975 mới nhất năm 2018 sẽ được ra mắt trong thời gian không lâu, yamaha PSR-S975 có những chức năng mới gì?   Đàn Yamaha S975 có các hiệu ứng Real Distortion và Real Reverb từ Tyros 5, được trang bị một chức năng Vocoder tổng hợp, cho phép bạn sử dụng giọng nói của bạn và tổng hợp với âm thanh PSR-S975, hiệu ứng linh hoạt, khả năng hiển thị bên ngoài và chức năng lập trình âm thanh hài hòa.   1625 Voices, bao gồm Tiếng nói Siêu Siêu âm, Organ Flutes! Tiếng nói. 55 bộ trống / SFX, và 480 tiếng nói của XG 523 giai điệu, bao gồm 40 kiểu âm thanh, 34 kiểu trình diễn, 15 kiểu DJ…. Chức năng điền thanh nửa thanh và chức năng Mono Legato Bộ nhớ trong 768 MB dành cho dữ liệu mở rộng Đầu vào Mic / Guitar để sử dụng khi hát hoặc cộng tác với những người biểu diễn khác Chức năng Vocal Harmony 2 và Synth Vocoder Real Distortion và Real Reverb, với một giao diện hiệu ứng trực quan Phát lại âm thanh USB với thời gian giãn, thay đổi độ cao, giọng hát hủy và MP3 hiển thị lời bài hát chức năng Kết nối thiết bi bên ngoài Đào Tạo Nhạc Công sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Sản Phẩm mới nhất và các video demo S975, hướng dẫn sử dụng psr-S975, cài đặt sampler S975 cũng như hỗ trợ Style và voice trên đàn S975 trong thời gian sớm nhất.    

Xem tiếp

Một số cách để chọn đàn guitar classic tốt nhất

Một số cách để chọn đàn guitar classic tốt nhất

Như chúng ta đã biết hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại đàn guitar có kích thước và chức năng khá giống nhau, vì thế muốn tìm kiếm cho mình 1 loại đàn guitar giá rẽ và chất lượng là 1 điều vô cùng khá khó khăn cho những bạn mới vào nghề guitar. Và để giúp cả nhà có 1...

Xem tiếp